Sverige Norsk Dansk Suomi
Ozonfri teknik

Aktuellt

Danderyds sjukhus och Locum väljer QleanAir Scandinavia som leverantör av luftrenings-
lösning till den nya infektionskliniken. 
Läs mer här »

Frslag p rkpolicy För att få ordning på rökningen inom- och utomhus behövs en tydlig policy. Ladda ner en egen rökpolicy »

Världshälsoorganisationen WHO och IARC har nu klassat luftföroreningar som cancerframkallande »

Rklsning Letar ni röklösning? Svårt att välja? Ta hjälp av "skallkraven" här »

"Tobaksindustrin måste ta ansvar för fimpskräpet". Detta kräver fem riksdags- ledamöter tillsammans med Håll Sverige Rents VD i en gemensam debattartikel. 

 

 

Smoke Free Smoking Cabins

En rökstation innebär lägre kostnader och risker i samband med rökning. Du kan göra stora kostnadsbesparingar med en rökstation tack vare kortare rökpauser, bättre utnyttjande av lokalerna samt lägre energikostnader. 

Rökstationer och rökrumslösningar »

 


Guide till partikelstorlek i luft
Vad finns i luften du andas?

Ladda ner en partikelguide »
 

 
QleanAir r certifierade enligt ISO 9001 och 14001

Certifierade enligt
ISO 9001 och 14001
QleanAir Scandinavia AB är certifierade enligt kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 och miljöledningsstandarden ISO 14001.
Genom ett aktivt miljö- och förbättringarbete vill vi göra all skillnad vi kan!

Visa certifikat »


Fretagsvn Cancerfonden 2016